Only 1 left!

Swarovski Crystal Bicone (5301) Dark Indigo (AB2X)

$ 8.39

6mm / Pack of 36