Swarovski Crystal Bicone (5301) Khaki (AB)

$ 7.79

6mm / Pack of 36